بایگانی‌ها موسسه SSM - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396
news

در حال انجام مراحل پرداخت خسارت سانچی هستیم

بازدید: 4 مدیر ارشد شرکت بیمه «استیم شیپ میوچوآل» گفت: سانچی تحت پوشش بیمه p&I نزد این شرکت است و اکنون در حال کمک به اعضای […]