بایگانی‌ها موضوع بیمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 24, 1397

اصل غرامت یا اصل زیان چیست؟؟؟

تعریف اصل غرامت یا اصل زیان در بیمه
اردیبهشت 6, 1397
insurance

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یازدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قبول سهم ارفاقی چیست-تراکم خطر چیست  -قبول سهم ارفاقی چیست
تیر 14, 1396

قانون بیمه

بازدید: 126معاملات بیمه