بایگانی‌ها مکالمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 10, 1396
crm

هشت توصیه ی مهم برای مواجهه با مشتریان خشمگین

بازدید: 20  اگر کارها به خوبی پیش برود خدمات شما مطلوب به نظر می رسد. اما اگر مشکلی ایجاد شود و یک مشتری خشمگین شود چه […]