نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده

/
✍️ یادداشت روز : ''' چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده ؟''' صنعت…
news

سهم 20 درصدی بیمه زندگی در ده شرکت بیمه

/
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در حال حاضر در ۱۰ شرکت بیمه، سهم بیمه‌…
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت سوم)

/
پس از اتمام جنگ تحمیلی ,دولت سازندگی همیت خویش را در زمینه بازساز…