بایگانی‌ها نرخ حق­ بيمه وجوه در راه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نرخ حق­ بيمه وجوه در راه

مهر 30, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق­ بيمه رشته وجوه در راه:

بازدید: 21۱-          سرمايه ثبتي بيمه­ گذار ۲-          موقعيت جغرافيايي منطقه ۳-          فاصله طولي و زماني بين مبداء و مقصد حمل ۴-          ريسك ترافيكي مسير حمل ۵-          نوع وسيله حمل ۶-          تعداد محافظين […]