نوشته‌ها

نکات بیمه ای

معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي:

/
۱-          موضوع پروژه ۲-          مدت بيمه ­نامه ۳-          تفكيك زمان…