بایگانی‌ها نرخ حق بيمه نفت، گاز و پتروشيمي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نرخ حق بيمه نفت، گاز و پتروشيمي

مهر 30, 1396
نکات بیمه ای

معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي:

بازدید: 60۱-          موضوع پروژه ۲-          مدت بيمه ­نامه ۳-          تفكيك زماني پروژه از نظر مدت ساخت، دوره نگهداري، دوره آزمايش و راه­ اندازي(داشتن برنامه زمان بندي) ۴-          منطقه جغرافيايي پروژه […]