بایگانی‌ها نرخ های اتکائی اختیاری - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نرخ های اتکائی اختیاری

خرداد 4, 1397
news

بازبینی نرخ های بازار اتکائی زیر ذره بین جلسه رئیس کل با مدیران عامل

بازدید: 3 در این جلسه در خصوص نرخ های اتکائی اختیاری نیز تبادل نظر شده و رئیس کل بیمه مرکزی بر ضرورت نرخ دهی صحیح از […]