بایگانی‌ها نرخ های انواع بیمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نرخ های انواع بیمه

اردیبهشت 9, 1397
insurance

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهاردهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف اصطلاح بيمه شده اضافی– تعریف اصطلاح ديگر بيمه شده-تعریف اصطلاح الحاقی–تعریف اصطلاح ضميمه -تعریف اصطلاح اکچوئری