بایگانی‌ها نرخ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 11, 1397
neveshte

”’مدیریت ریسک ،فرصت سوزی و کپی برداری ,,,

بازدید: 7در دنیای تجارت جهانی ،تعداد ریسک های فضای کسب و کار بطور فزاینده ای متنوع شده و بطور مرتب روشهای بوقوع پیوستن ریسک های نامشهود […]
اسفند 29, 1396
insurance

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شش(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین