بایگانی‌ها نرم افزار CRM - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 27, 1396
crm

نقش CRM در بازاریابی:

بازدید: 46چکیده: اگر بهترین شوید شما برنده نهائی مسابقه نخواهید بود بلکه بهترین ماندن، اصل است.اگر شما قابلیت جذب مشتری را داشته باشید،باید قابلیت نگه داری آن […]