بایگانی‌ها نظارت و هدایت و حمایت بیمه مرکزی ایران - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نظارت و هدایت و حمایت بیمه مرکزی ایران

اردیبهشت 27, 1397
neveshte

نتیجه مطالعات و طرح ریزی تامین پوشش زلزله از سوی صنعت بیمه تاکنون چه بوده !؟

بازدید: 3چندین ماه از زلزله کرمانشاه گذشت و تجربیات و سوابق زلزله ها و خسارتهای حوادث طبیعی دیگر موجود است . تکالیف و وظایف قانونی صنعت […]