بایگانی‌ها نظافت - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 14, 1397
Publicity

مديريت تبليغات

بازدید: 10اشاره: در این مقاله ضمن تعریف از “ارتباطات اثربخش” راهکارهایی برای افزایش تاثیرات مثبت و سازنده تبلیغات اسلامی معرفی می‏شود