بایگانی‌ها نفع  بيمه پذير - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 23, 1396

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

بازدید: 8 مستمري  آني Immediate annuities بيمه با سرمايه افزايشي Increasing term اصل  جبران  غرامت Indemnity سرمايه  براساس  شاخص Index-linked بيمه  ازكارافتادگي  دايم Individual permanent health […]