بایگانی‌ها نقش دولت - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 8, 1396
neveshte

”’لزومی برای اجباری شدن بیمه زلزله در کشور وجود دارد ؟”’

بازدید: 18هفته ای که گذشت سالگرد زلزله بم بود که تحت نام هفته ایمنی در قبال زلزله نیز نامیده شده است . در طی دو ماه […]