بایگانی‌ها نقش صندوق تامین خسارت های بدنی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نقش صندوق تامین خسارت های بدنی

تیر 25, 1396

نقش صندوق تامین خسارت های بدنی بر کاهش دغدغه‌های صنعت بیمه

مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر دادگستری، معاون اقتصادی […]