بایگانی‌ها نقص عضو - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 19, 1396

تعریف کلوز های اختیاری بیمه مسئولیت مدنی(3)

بازدید: 26کلوز مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و مشاور: این کلوز از بیمه نامه، مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور برای صدمات جسمی کارکنان با رعایت شرایط بیمه […]
فروردین 1, 1396

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان چیست؟

بازدید: 3 بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارت های جانی و صدمات جسمی وارده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران […]