بایگانی‌ها نمودار پارتو - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خرداد 6, 1397

اصل پارتو چیست ؟

بازدید: 13اصل پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ بیان می کند ۲۰ درصد از عوامل، ۸۰ درصد مسائل را می آفریند و ۸۰ درصد از عوامل سبب ۲۰ […]