بایگانی‌ها نوسازی سیستم - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 8, 1397
neveshte

نقش مدیریت ریسک در جلوگیری از وقوع آنتروپی در سیستم کلان اجتماعی

بازدید: 0✍ یادداشت روز : نظریه سیستمی معتقد است هر موجود ،هر گیاه ،هر حیوان و هر انسان و سازمانی همچون خانواده ،شرکت ،وزارتخانه و کشور […]