بایگانی‌ها نویسندگان - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 8, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا در مقابل تغییر رویکردها و رویه ها مقاومت میکنیم ؟

بازدید: 4✍ گفتگوی هفته : بارها یاد آوری کرده ام در مدیریت یک اصل در قالب یک جمله واقعگرایانه همیشه مطرح میگردد :[ همیشه همه چیز […]