بایگانی‌ها نگاه به زمین به جای مخاطبان - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

نگاه به زمین به جای مخاطبان

اسفند 3, 1396
بیمه

چگونگی خوب حرف زدن

اهمیت کلام: قرآن کریم از سنخ کلام است خود را به عنوان بیان معرفى کرده است: «هذا بیان للناس» (آل عمران، ۳ / ۱۳۸) گر چه […]