نوشته‌ها

نگراني بيمه گران مصري از ادامه دار شدن بحران قطر

/
شركتهاي بيمه در مصر به شدت در حال پيگيري تاثير بحران ديپلماتيك به وجود آ…