بایگانی‌ها هزینه های اداری - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 1, 1397
nokate bime

فرانشیز چيست؟(قسمت اول)

بازدید: 8 فرانشیز : به مبلغی از خسارت گفته می شود که به عهده بیمه گذار بوده و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد. با […]