بایگانی‌ها همایش روز بیمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 12, 1397
neveshte

بیمه و اطمینان سازی راهبردی فردی و اجتماعی 

بازدید: 12هرماهه جدا از کلاسهای آموزش بیمه در واحد های آموزش دانشگاهی ،شاهد برگزاری دهها ساعت کلاس آزاد و نشست های تخصصی در مناطق مختلف کشور […]