بایگانی‌ها Accident Insurance - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 4, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نه(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف سال وقوع حادثه-شدّت حادثه چیست -پيشگيری از حادثه چیست-بيمه حادثه چیست – بيمه حوادث شخصی چیست
اسفند 15, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش یک(لاتین)

Accident – an unexpected event or circumstance without deliberate intent. Accident Insurance – insurance for unforeseen bodily injury. Accident Only – an insurance contract that provides coverage, singly or […]