نوشته‌ها

INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نه(فارسی)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف سال وقوع حادثه-شدّت حادثه چیست -پيشگيری از حادثه چیست-بيمه حادثه چیست – بيمه حوادث شخصی چیست