بایگانی‌ها Actual Cash Value - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 8, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سیزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ارزش روز مورد بیمه چیست- تعریف اقدام جنگی در بیمه نامه
اسفند 15, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش یک(لاتین)

بازدید: 17Accident – an unexpected event or circumstance without deliberate intent. Accident Insurance – insurance for unforeseen bodily injury. Accident Only – an insurance contract that provides coverage, singly […]