بایگانی‌ها Adjustable policy - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 15, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شانزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قرارداد بيمه الحاقی چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست-بيمه عمر قابل تعديل چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست