بایگانی‌ها Adjuster - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 18, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین -ارزياب خسارت کیست- تعریف صورت خسارت ها در بیمه-شرایط اعلام خسارت به بيمه گر-
اسفند 18, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش دو (لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین