بایگانی‌ها ali shahbazi - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 29, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شش(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 27, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

بازدید: 10 بيمه  مستمری گروهی Occupational pensions بيمه  زيان  پولی Pecuniary loss مستمری Pension مستمری  ساليانه Pension annuities بيمه  ازكارافتادگیدايم Permanent health insurance نرخ  تداوم Persistency بيمه  […]
اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهار(فارسی)

بازدید: 22    مسئوليت Liability اميد به  زندگي Life expectancy اعضاي  لويدز Lloyd’s members لويدز لندن Lloyd’s of London حق  بيمه  مازاد Loading بيمه  مراقبت هاي  طولاني Long-term care […]
اسفند 23, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

بازدید: 9 مستمري  آني Immediate annuities بيمه با سرمايه افزايشي Increasing term اصل  جبران  غرامت Indemnity سرمايه  براساس  شاخص Index-linked بيمه  ازكارافتادگي  دايم Individual permanent health […]
اسفند 19, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش دو(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین