بایگانی‌ها Annuity life assurance - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 15, 1396

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه عمر به شرط حیاتLiving benefit assurance در این بیمه زندگی چون حیات بیمه شده در تاریخ انقضای بیمه شرط انجام تعهد بیمه گر است اصطلاحا […]