بایگانی‌ها Axa - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 30, 1396
نوشته های بیمه ای

حکمرانی داده : نقدی بر وضعیت داده‌ها در صنعت بیمه ایران

بیمه‌گران به اطلاعات پروفایل بیمه‌گزاران برای اندازه‌گیری ریسک نیاز دارند: هرگونه محدودیت در دسترسی به داده‌های پروفایل مشتریان می‌تواند به منزله قیمت‌گذاری و تامین پوشش بیمه‌ای […]