بایگانی‌ها benefit - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

بازدید: 23Balance Sheet – accounting statement showing the financial condition of a company at a particular date. BCEGS – Building Code Effectiveness Grading Schedule – classification system for […]
اسفند 22, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 16, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش یک(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین