بایگانی‌ها business - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 25, 1396
insurance

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

بازدید: 18Balance Sheet – accounting statement showing the financial condition of a company at a particular date. BCEGS – Building Code Effectiveness Grading Schedule – classification system for […]
اسفند 20, 1396

فرهنگ نامه بیمه-بخش سه(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین