بایگانی‌ها FATF - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 19, 1396

چگونه صنعت بیمه منجر به پولشوئی می شود

بازدید: 23 تحقیقات نشان میدهد دوسوم از موارد پولشویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر و یک سوم موارد گزارش شده مربوط به بیمه […]