بایگانی‌ها Freight - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 30, 1396
نوشته های بیمه ای

دیوار بی اعتمادی میان دریائی ها و بیمه گران / چرا داده های کشتیرانی در اختیار بیمه ها قرار نمی گیرد/ تشکیل کارگروهی متشکل از صنعت بیمه و دریایی

بازدید: 5 به منظور آسیب‌شناسی و علت‌یابی این بی‌اعتمادی بین کشتیرانی و صنعت بیمه و ایجاد درک مشترک کمیته‌های مشترکی بین صنعت حمل‌و‌نقل دریایی و بیمه […]