بایگانی‌ها GNP - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 7, 1396

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ,,, ( قسمت دهم )

بازدید: 10وقتی موضوع حمایت از تولید ملی و مبارزه با بیکاری گسترده در سطحی وسیع و سرمایه گذاری های سنگین مطرح میگردد این به مفهوم هدف […]