بایگانی‌ها HSE - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 25, 1397
neveshte

توانایی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی

بازدید: 7مطالعه و بررسی عوامل موفقیت سازمانها و شرکت هایی که با رویکرد استراتژیک مدیریت میشوند ،نشان میدهد که آنها به اهمیت و ضرورت اجرای مدیریت […]
فروردین 18, 1397

شرح مباحث HSE 

شرح مباحث HSE 
فروردین 18, 1397
danesh sara

 تاریخچه HSE

 تاریخچه HSE
اسفند 5, 1396

”’حادثه هرگز خبر نمیکند، دیگر شعاری افسانه ای شده!!!”’

بازدید: 33از روز خلقت بشر بر روی این زمین خاکی ,همواره انواع حوادث در کمین انسانها بوده و میباشد. در ادبیات رایج رخداد سوانح و بد […]
آذر 25, 1396
neveshte

”’چرا شرکت های بیمه بر سر دو راهی عدم اجرای مشاوره پیشگیری و ایمنی مردد ایستاده اند. ؟”’

بازدید: 6این موضوع از جوانب مختلف قابل بررسی است. چندین سال پیش یکروز در مقابل درب ساختمان قدیمی بیمه مرکزی ایران در خیابان آفریقا نبش بلوار […]