بایگانی‌ها Market Share - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 1, 1396
بازاریابی و فروش بیمه

تفاوت معنایی سهم بازار با سهم مشتری چیست؟؟؟

مقایسه “سهم از بازار” در مقابل “سهم خرید مشتری”، از موضوعات جدید و کاربردی بازاریابی است. سهم از بازار (Market Share) بیان می‌کند که چند درصد محصولات […]