بایگانی‌ها on shore - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 30, 1396
INSURANCE

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش on shore:

بازدید: 27۱-          دارا بودن مجوز انجام كارهاي سرد (cold work permit) و گرم (Hot work permit) ۲-          وجود آموزش‌هاي تخصصي ايمني اشخاص درگير در حين پروژه ۳-          شناخت و […]