بایگانی‌ها policy - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 27, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

بازدید: 10 بيمه  مستمری گروهی Occupational pensions بيمه  زيان  پولی Pecuniary loss مستمری Pension مستمری  ساليانه Pension annuities بيمه  ازكارافتادگیدايم Permanent health insurance نرخ  تداوم Persistency بيمه  […]
اسفند 22, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
اسفند 20, 1396

فرهنگ نامه بیمه-بخش سه(لاتین)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین