نوشته‌ها

Risk Management

خصوصیات ریسک

/
ريسك / Risk هر نوع فعاليتی در فرآيند اجرای خود با احتمال وقو…
نوشته های بیمه ای

'''چرا از استارتاپ ها در بازار بیمه استقبال نمی شود'''

/
هنوز درک مشترکی از روشهای فعالیت استارتاپ ها در بازار بیمه وجود ندارد ونظرات…
نوشته های بیمه ای

شما امسال عید مسافرت کجا میروید

/
چندین سال است که در بین این دوستان و اقوام شاهد پرسیدن این سو…
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

/
Balance Sheet - accounting statement showing the financial condition …
نوشته های بیمه ای

اکنون سپیده دم چهارشنبه ۲۳اسفند ماه سال ۱۳۹۶است

/
دیشب به رسم سنت قدیمی ایرانیان شب چهار شنبه سوری بود . دیرو…
INSURANCE

فرهنگ نامه بیمه-بخش چهار(لاتین)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
نوشته های بیمه ای

چهارشنبه سوری بزرگداشت یک سنت باستانی یا مراسمی پراز مخاطره و اضطراب

/
یادم میاد اون روزهایی که نوجوان بودم از روزهای قبل از آخرین سه شنب…
بیمه

فرهنگ نامه بیمه-بخش سه(لاتین)

/
تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین
نوشته های بیمه ای

راه حل کاهش تصادفات جاده ای

/
راه حل ترکیبی کاهش تصادفات جاده ای و رونق بوم گردی در ایران : …