بایگانی‌ها shahbazi - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خرداد 4, 1397
نوشته های بیمه ای

چگونه ناظران مبتنی برریسک ، شرکتهای بیمه را از خطرات دور می کنند

بازدید: 5 ناظران مبتنی بر ریسک، احتمال و شدت ریسک‌های اساسی که شرکت‌های بیمه در معرض آن‌ها هستند و همچنین کارایی کنترل‌های انجام شده توسط شرکت‌های […]
خرداد 4, 1397
news3

چگونه مدیران بیمه ای با ذخیره خسارات معوق بازی می کنند؟

بازدید: 49 چگونه مدیران بیمه ای با ذخیره خسارات معوق بازی می کنند؟ / حساب سازی سود با استراتژی حمام بزرگ بازی با دخیره گیری خسارت […]
خرداد 4, 1397
نوشته های بیمه ای

آیا نوسانات نرخ ارز بر روی قیمت بیمه نامه اثر دارد ؟

بازدید: 11 آیا نوسانات نرخ ارز بر روی قیمت بیمه نامه اثر دارد ؟ هشدار نهاد نظارتی بر برخی قراردادهای ارزی بیمه مرکزی در قراردادهای اتکائی […]
خرداد 4, 1397
news3

آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه ثالث تصویب شد

بازدید: 18 هیات وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه، آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث […]
خرداد 4, 1397
news5

جداول عمر کشور در سال 1395 بر اساس آمارهای ثبت مرگ در ایران 

بازدید: 16 مقایسه این ارقام با پوشش ثبت فوت در دوره مشابه قبل (90-1385)، که در مناطق شهری برای مردان حدود 90% و برای زنان حدود […]