بایگانی‌ها show - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 20, 1396

مديريت ويترينى چیست؟

بازدید: 22اين سبك مديريت به جاى تمركز بر عملكرد واقعى و بهره ورى، بر نمايش (show) عملكرد متمركز است. به عبارتى شاخص هاى ظاهرى و در […]