کلیات بیمه های مهندسی-بخش دوم

مدت زمان مطالعه : 9 دقیقه

دوره بهره برداری

بيمه ماشين‌آلات وتجهیزات پيمانكاران(C.P.M)

 براي هر پیمانکار یا مقاطعه كار زمان وهزينه های مربوط از عوامل تعيين كننده و سرنوشت ساز در موفقيت يا شكست پروژه ای که بعهده گرفته است، به حساب مي آيند. پیمانکاران براي اداي وظايف خود با سوددهي بيشتر،از تجهیزات و ماشين آلاتي كه ويژگي آن ها در صرفه اقتصادي و سرعت آن ها است استفاده مي كنند.

دستورالعمل­ كارخانه ­های توليدكننده و كتابچه ­های مخصوص ماشين ­آلات از مواردي است كه پیمانکار را در انتخاب تجهيزات مورد نظر و محاسبه هزينه ­هاي آن ها، ياري می دهد. ماشين ­آلات ساختمانی مستقر در كارگاه تصويرگر کل دارايي­هاي هنگفت سرمايه­ گذاری شده ­اند. شايان توجه است كه پیمانكار نمی­ تواند خسارت ها يا زيان های ناشی از حوادث غيرقابل پيش­ بينی را از قبل محاسبه كند  زيرا نه جزوه­هاي دستورالعمل و نه كتابچه ­های حاوي قيمت ماشين آلات ، اطلاعات مورد لزوم را به درستي در اختيار بيمه­ گذار قرار نمی دهد . در اصل ماشين­­آلات ساختمانی را باید در بيمه ­نامه ­های شكست ماشين ­آلات گنجانيد . اما اين بيمه بيشتر براي ماشين آلات توليدي ثابت و ساكن طرح ريزي شده و به طور مسلم شرايط خاص كارگاه هاي ساختمانی را در نظر نمي گيرد. براي مثال، بيمه شكست ماشين آلات بلاياي طبيعي، دزدي و آتش سوزی را ازخطر هاي بيمه شده استثناء كرده است.

ماشين آلات ساختمانی،عموما خودرو يا اين كه قابل حمل ونقل هستند و بندرت در طول عمر كاري خود در كارگاه باقي مي مانند،به محض اين كه كار يك قسمت تمام شود،آن ها را به كارگاه ديگري انتقال خواهند داد.

براي بر آوردن نياز های متفاوت بيمه گزاران در خصوص بيمه ماشين آلات ساختمانی و همچنين خواسته هاي ويژه آنان،دو نوع بيمه نامه مختلف در سطح بين المللي طراحي شده است. البته پوشش ها تقريبا همسان هستند.

انواع بيمه ­های ماشين ­آلات ساختمانی

در سطح بين المللی هر دو بيمه­ نامه، ماشين ­آلات را در مقابل خسارت ها ي مادي مستقيم، ناشی از عمليات در كارگاه، بلاياي طبيعي يا اعمال شخص ثالث ناشی از سوءنيت (مغرضانه)پوشش می ­دهند . اصلي­ ترين فرق اين دو بيمه­ نامه در قلمرو ظرفيت ها (مبلغ  وتعداد پوشش ) و مدت بيمه ي آن ها می باشد.

1-1-بيمه­ پروژه های خاص:

اين نوع بيمه، ماشين ­آلات ساختمانی را در طول مدت بكار­گيري آن ها در كارگاههاي مربوط پوشش می دهد. در واقع اين ماشين ­آلات به­صورت يك قسمت مجزا در بيمه ­نامه ­های تمام خطر پیمانكاران یا نصب و در مقابل همان خطر هايي كه پروژه ساختمانی را در بر مي­گيرد پوشش داده مي­شوند.

اين نوع بيمه بيشتر براي پروژه ­هاي بلند مدت يا پروژه ­هايی كه در محل ساختمان آن ها چندين پیمانكار، ماشين ­آلات خود را بكار انداخته اند مناسب است. حسن اين بيمه­ نامه­ در آن است كه پوشش هاي يكسان همه ماشين ­آلات موجود در كارگاه را بدون در نظر گرفتن مالك آن ها در بر مي­گيرد و هر يك از آن ها به نسبت سهم حق بيمه خود را پرداخت خواهند كرد.

در شمول ريسك ماشين ­آلات در بيمه ­های تمام خطر پیمانکاران و نصب كه پيشتر هم به آن اشاره شد، فرض بر اين است كه همه­ي پروژه ساختمانی خود مورد پوشش قرار گرفته است. اگر بيمه گری مايل باشد فقط بيمه­ ي ­ماشين ­­آلات ساختمانی پروژه خاصی را بپذيرد ـ كه البته معقول هم نيست ـ به صورت يك اصل، بايد در زمان محاسبه ­ی حق بيمه اين نكته مورد توجه خاص قرار گيرد.

براي درك ساده از مشكلات اين نوع بيمه ­نامه ­ها می توان بعنوان مثال به ساخت يك سد خاكي اشاره کرد. مبلغ بيمه اين سد به طور نسبي بسيار بالاست و روش ساخت آن نشان می دهد كه عمده كارها با ماشين ­آلات انجام مي­پذيرد. براي مثال، مواد اوليه آن از حفاري معدن به دست مي­آيد، بار كاميون می شود ،حمل می­ گردد، درچند مورد خرد می شود ، دوباره حمل می­ گردد و در انتها در محل تعبيه سد فشرده می شود . بنا بر اين، با توجه به ارزش كل كار انجام گرفته، تنها چند قلم ماشين ­آلات صنعتي و مكانيكي خريداري و به­كار گرفته می شود كه ممكن است در زمان خسارت، به تعمير يا جايگزيني نياز داشته باشد. احتمال خسارت به خود سد بسيار محدود است و تنها شامل مخاطرات طبيعي مانند سيل و زلزله می شود (ريسك طرح ناقص و معيوب استثناء شده است). به همين دليل، در اين گونه سدها عملاً مقدار كمي از حق بيمه برای پوشش خسارت ماشين ­آلات اختصاص می يابد و بقيه به كل ارزش كارهاي انجام گرفته در ساختمان سد خاكي تعلق دارد.

به هر حال اين حالت فقط در زماني به كار مي­رود كه كار های احداث یا نصب و ماشين ­آلات به طور مشترك، پوشش داده می شود ولي هنگامي كه ماشين ­آلات مخصوص كار روي زمين كه ريسك پذيري بالا دارند به تعداد زياد به كار گرفته شوند و به طور مستقل نيز پوشش داده شوند، حق بيمه مربوط به سد معمولاً مبلغ ناچیزی می­ گردد.

مشكل ديگري كه براي بيمه­ گر وجود دارد آن است كه اگر بيمه مجزاي ماشين ­آلات پیمانکاران در محل پروژه مشخصي مورد نظر باشد، مدت بيمه بايد طوري تنظيم شود كه با پايان يافتن كار پروژه مدت بيمه نيز تمام شود، يعني در واقع، بيمه­ گر تحت لواي تجربه خسارتي عمل مي­­­­­­­­كند. بيمه­نامه مشترك كارهاي پروژه و ماشين آلات ساختمانی براي بيمه­ گر امتياز ديگري نيز در بردارد كه اغلب فراموش می شود . از آنجا كه خسارت يا ضرر و زيان به اشخاص ثالثی كه مستقيماً با كار ساختمانی یا نصب درگيرند معمولاً در قسمت دوم بيمه ­نامه ­ها (مسئوليت شخص ثالث) پوشش داده می شود ، لذا در بيمه ­نامه ­های مشترك،مسئوليت ماشين ­آلات نيز زماني كه با كارهاي ساختمانی يكجا بيمه می شود به­ طور خودكار تحت پوشش است.

ويژگي ­هاي بارز بيمه پروژه ­های خاص عبارتند از:

محل خاص ( محل اجرای پروژه)

مدت از قبل تعيين شده بيمه ( زمان تكميل پروژه)

پوشش مشترك در يك بيمه­ نامه (کارهای پروژه و ماشين ­آلات آن )

1-2- بيمه ­نامه ­های يك ساله:

كليه ماشين ­آلات پیمانكاران با بيمه­نامه يك سال پوشش داده مي­شوند. مدت بيمه به­طور طبيعي 12ماهه است كه به درخواست بیمه گذار در پايان هر12ماه تمديد می شود مگر اين كه يكي از طرفين آن را فسخ كند.

هنگامي كه پیمانکاری همزمان در چند جاي كوچك كار ­كند يا ماشين ­آلات ش را براي مدتهاي زماني كوتاه به دفعات و در جاهاي مختلف به­كار گیرد، بيمه ­نامه ­های يك ساله مناسب ترين نوع بيمه به نظر مي­رسند.

طبق قاعده،بيمه گذار همان پیمانكار است و به اين دليلكه بيمه ­نامه ­های يك ساله، خسارت­­­­­­­ها و ضرر و زيان در يك زمان معين را پوشش می ­دهند ( بدون توجه به اين كه ماشين ­آلات كي وكجا به كار برده می شود )با پوشش پروژه ­های خاص از بعضي جهات فرق دارد.

دامنه پوشش بيمه ­نامه ­های يك ساله را می توان به موارد زير توسعه و تعميم داد:

الف) خسارت ها ، بدون توجه به محل كاربرد ماشين ­آلات پوشش داده مي­شوند.

ب) ماشين ­آلات در انبار نيز بيمه هستند.

ج)ريسك در زمان حمل­ونقل آن ها را نيز می توان پوشش داد.

بايد توجه داشت كه :

ت) اگر بيمه­ نامه تمديد نشده باشد، بيمه ماشين ­آلات مربوط به هر قرارداد ناتمام، پس از گذشت یکسال، پايان می يابد.

ث) در بيمه­نامه های یکساله، بيمه مسئوليت شخص ثالث در صورت نیاز همزمان با آن بايد خريداري شود.

اموال بيمه شده در بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران

در بيمه ­نامه ­های تمام خطر پیمانكاران و نصب، تمامي دستگاه های ساكن و متحرك را می توان در قسمت ماشين ­آلات ساختمانی پوشش داد:

الف) تجهيزات ساختمانی متحرك، چه خودكار باشند و چه نباشند.

ب) تجهيزات ساكن، مانند دستگاه آماده سازي بتون، تسمه­ های نقاله و غيره.

پ) ماشين ­آلات و تجهيرات توليد نيروي برق یا هواي فشرده.

ت) تجهيزات اضافي و مكمل، مانند قطعات يدكي و تكميلي ماشين ­آلات ساختمانی.

اقلام زير در اين بيمه­ نامه پوشش داده نمي­ شوند:

الف) وسايل حمل­ونقل عمومي كه در جاده­ های عمومي رفت­وآمد مي­كنند.

ب) وسايل حمل­ونقل آبي و هوايي و تجهيزات شناور

پ) مواد كمكي و كاربردي، مانند سوخت­ها و مواد شيميايي، مواد سرماساز و غيره

ت) استهلاك و فرسودگي عادي قطعات و تجهيزات يدكي اضافي كه تجربه نشان داده است كه در طول عمر ماشين ­آلات به دفعات بايد تعويض شوند مانند لوله، طناب، تسمه، فرچه، زنجير، نوار، توري، سيم، لاستيك چرخ و غيره.

البته بايد توجه داشت كه بعضي از استثنائات فوق مانند تجهيزات كاري شناور را می توان با توافق ويژه طرفين بيمه كرد.

به علت اين كه ماشين ­آلات كوچك مانند مته ­ها، اره ­هاي برقي و نظاير  اين ها را هميشه نمی توان به سهولت از كل اموال مجزا كرد و بيمه آن ها با اشكال مواجه می شود ، بنابراین آن ها بايد مورد به مورد بازبيني و بررسي شود. نخستين اقدام، تعيين استهلاک آن ها است كه معمولاً سالیانه كمتر از 3 درصد نمی شود .

طبق قاعده، تمامي ماشين ­آلات ، قطعات يدكي و اضافي بيمه شده بايد در ليست ماشين ­آلات صورت برداري شده و ارزش آن ها در مبلغ بيمه ملحوظ گردد. براي اين كه بتوان شناخت دقيقی به هنگام خسارت از این وسایل داشت و مبلغ صحيح خسارت را از آن استخراج نمود،

خطرهاي بيمه شده در بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران

بيمه ماشين ­آلات ساختمانی نيز مانند بيمه تمام خطر نصب و پیمانكاران ، يك پوشش تمام خطر است يعني تمام ضرر و زيان­­هاي ناشی از مخاطراتي كه به طور مشخص در بيمه­ نامه استثناء نشده ­اند ، را جبران میکند، تعريف مذكور براي بيمه­ گذار مزيت­هاي زيادي در بردارد و به آساني قابل فهم است. از سوي ديگر، بيمه­ گر وظيفه مشكل ارزيابي ريسك را به عهده گرفته است يعني ارزيابي تمام مخاطراتي كه ممكن است در محل اجراي پروژه، ماشين ­آلات را تهديد كند. بيمه­ گر بعضي از اين مخاطرات را مي­شناسد و از برخي از آن ها اصلاً اطلاع ندارد! اين شرايط، تجربه و قو‌ه تشخيص بالايي را براي بيمه­ گرالزامي مي­كند و براي تهيه يك پر تفوي مناسب انجام دادن كارهاي زير براي وي ضروري مي­نمايد:

کنترل برنامه كاري ماشين ­آلات ، محلي كه ماشين ­آلات به كار گرفته مي­شوند ، آخرين وضعيت (و نه حداقل) شرايط صحت آن ها، استفاده از تجربه خسارتي بيمه­ نامه­­هاي يك ساله مشابه.

بيمه­ نامه ماشين ­آلات ساختمانی، پیمانكار را در مقابل خسارت ها يي كه او نمی­ تواند وقوع آن ها را پيش بيني كند مورد حمايت قرار می دهد. در واقع، اين بيمه براي آن طراحي شده است كه خسارت هاي پیمانكار را كه ناشی از حوادث غير قابل پيش بيني و ناگهانی بيروني است جبران كند. بطورکلی، علت هاي ضرر و زيان به ماشين آلات ساختمانی را به 3 دسته تقسيم مي كنند:

 • حوادث طبيعي
 • حوادث غیر طبیعی
 • خطای عملیاتی

حوادث طبيعي يا حوادث قهري به كلي غيرقابل پيش بيني هستند. بلاياي طبيعي عبارتند از: سيل،آب گرفتگي، طوفان،زمين لرزه،ريزش كوه يا زمين لغزه، رعد و برق و تند باد. حوادث غیر طبیعی شامل حوادثی است كه بيمه گذار به هر حال تأثير ناچيزي مي تواند در آن داشته باشد، مانند آتش ­سوزی و انفجار به شرط اين كه علت آن از خود ماشين ­آلات نباشد.

خسارت ناشی از خطاي عملياتي يا در واقع سهل­انگاري كاركنان را می توان با آموزش كافي كاركنان به حداقل رساند به هر صورت از ديد پیمانكار، امكان اشتباه يك كارگر را نمی توان از پوشش­ها استثناء كرد، به همين دليل در بيمه ماشين ­آلات پیمانکاران پوشش داده شده است . از شاخص­ترين نمونه­هاي آن تصادم وسايل نقليه و جراثقالهاي ثابت و متحرك در محل پروژه است.

ريسك دزدي يا تخريب را نيز می توان با مراقبت و احتياط از تجهيزات و همچنين نگهباني از انبارها به حداقل رساند، ولي از آنجا كه پیمانكار نمی­ تواند به طور كامل مانع از وقوع اين ريسك شود و از سويي به مراقبت كاركنان وي وابسته است در بيشتر كشورها در بيمه ماشين­لات پیمانکاران پوشش داده شده است . البته خسارت ها ي ناشی از عمل عمدي بيمه­ گذار هميشه استثناء شده است.

بيشتر ماشين ­آلات ساختمانی تحت شرايط اغلب سخت و دشوار به كار گرفته مي­شوند. اكثر اوقات به سبب كوتاهي زمانو مخارج زياد، فرصتي براي بازرسي و تعمير آن ها باقي نمي­ماند . يكي از نشانه­هاي فرسودگي و از توان ا فتادگي بارز اين ماشين ­آلات آن است كه عمر مفيدشان كوتاه است. براي مثال مدت قابل استفاده بودن ماشينهاي خاكبرداري 4 سال است.

البته پیمانکار براي فرسودگي طبيعي ماشين ­آلات و خسارت ها ي ناشی از آن ها مخارج ضروري را پيش­ بينی مي­كند و به قيمت مناقصه خود اضافه خواهد كرد. اگر بخواهيم در مورد ماشينهاي خاكبرداري مثال بزنيم، هزينه ­هاي تعميراتي پيش­ بينی شده مانند مواد و دستمزد براي نگهداري و بازگرداندن ظرفيت كاري اوليه آن ها در حدود 1 تا 2 درصد بهاي آن ها در هر ماه خواهد شد.

جداي از شكست قطعات يا خسارت وارده به موتورهاي در حال كار، شكست ماشين ­آلات به عللی وابسته است كه ممكن است از طريق پیمانكارتحت تأثير قرار گيرد. لذا طول عمر، شرايط ماشين، مرمت و نگهداري دقيق از آن در احتمال وقوع خسارت تأثير فراوان دارند. به همين دليل، اين نوع از خسارت (شكست ماشين آلات) بدون توجه به علت آن (يخ­زدگي، كمبود آب و روغن…) معمولاً پوشش داده نمی شود .

البته در بعضي از كشورها شكست ماشين ­آلات را به صورت يك استثناء براين قاعده می توان بيمه كرد. در جايي كه ماشين ­آلات ساختمانی مورد نظر هستند معمولاً پوشش شكست ماشين ­آلات توصيه نمی شود ، زيرا اگر چه بيمه آن چند برابر وقتي است كه شكست، استثناء شده است با اين همه بيمه­ گر بايد هزينه تعميرات آن ها را كه بسيار زياد هم می شود در نظر بگيرد.

بايد خاطر نشان كرد كه در صورت ارائه پوشش شكست، نه تنها بيمه­ گر بايد هزينه­ هاي بسياري متحمل شود بلكه در واقع، با اين كار بيمه­ گذار را از بازرسي و نگهداري دقيق و كامل ماشين ­آلات خود مبرا كرده است، كاري كه به هر حال از وظايف بيمه­ گذار است. به هر صورت هنگامي كه شكست ماشين ­آلات پوشش داده می شود باز هم فرسودگي طبيعي، خوردگي و غيره استثناء هستند. گرچه تجربه نشان داده است كه در اين مواقع اثبات علت خسارت يا تشخيص «نزديکترين علت» بسيار مشكل است.

از سوي ديگر، زيان­هاي تصادفي به منزله پيامد شكست ماشين ­آلات در زماني كه پوشش شكست استثناء شده است بايد جبران شود. براي مثال می توان از شكست يك ميل­لنگ به هنگام حمل و بكسل ناقص در جاده­ های خاكي نام برد. از آنجا كه شكست ميل­لنگ از داخل ماشین به وقوع پيوسته است هزينه تعمير آن را بيمه­ گر ماشين ­آلات ساختمانی جبران نخواهد کرد اما به هر حال،

اگر شكست ميل­لنگ باعث واژگون شدن وسيله نقليه شود هر گونه زيان ناشی از اين عمل قابل جبران است و بيمه­ گر بايد هزينه تعميرات آن را بپردازد ولي هزينه تعمير ميل­لنگ به عهده خود بيمه­ گذار است.

در كنار شكست ماشين ­آلات استثنائات ديگري نیز وجود دارد كه هم اموال بيمه شده را محدود مي­كند و هم با استثنائات ديگري تداخل پيدا مي­كند كه به طور معمول به پيامدهاي جنگ، اعتصاب، اغتشاش، واكنش هسته ­ای، سهل­انگاري عمدي بيمه­ گذار، نقص و عيب طراحي كه كارخانه سازنده قانوناً متعهد آن است و زيان های تبعي مربوط می شود .

بيمه ریسک های تكميل شده ساختمانی (C.E.C.R ) 

اين بيمه يكي از جديدترين رشته­هاي بيمه مهندسي است كه در سال های اخير توسط شركت بيمه اتكايي مونيخ، بصورت رشته جداگانه­اي معرفي و بيمه­ نامه جداگانه­اي نيز براي آن تدوين گرديده است. صاحبان و مجريان پروژه ­های بزرگ عمرانی ، همواره بدنبال پوشش بيمه ­ای جامعي بوده­اند كه بتواند پروژه ها را در قبال خساراتي كه پس از تكميل عمليات ساختمانی و تحويل پروژه به وقوع مي­پيوندند، تحت پوشش قرار دهد. باتوجه به اينكه در اين گونه سازه ­ها خطر آتش ­سوزی معمولاً قابل اغماض است، لذا بيمه آتش ­سوزی در اين رابطه كاربرد نخواهد داشت بنابراین آنچه حائز اهميت است عبارتست از حوادث طبيعي، خطرات ناشی از شرايط لايه­ های مختلف زمين و خطرات مربوط به بهره­برداري و استفاده از اينگونه سازه ­ها.

در اين بيمه، بيمه­ گذاران عمدتاً عبارتند از سازمانهاي خصوصي كه اينگونه سازه ­ها را مورد بهره­برداري و استفاده قرار می ­دهند زیرا صاحبكاران دولتي در غالب موارد به «خود بيمه­ گری»  متوسل مي­شوند. البته در برخي از كشورها كه سرمايه­ گذاری براي اجراي پروژه ­های عمرانی، آن ها توسط مؤسسات بين ­المللی انجام مي­گيرد، بخش دولتي نيز متقاضي چنين پوشش بيمه ­ای خواهد بود.

اهم سازه ­هايي كه می توانند تحت پوشش بيمه (CECR ) قرار گيرند عبارتند از :

 • جاده ­ها
 • باندفرودگاه ها
 • پل ها
 • تونل ها
 • انواع سدها
 • كانال ها
 • بندرگاه ها
 • حوضچه ­های مخصوص تعمير كشتي
 • شبكه­ ها و سيستم­ های آبیاری و زهکشی

10- مخازن ذخیره آب

11- شبکه ها و سیستم های فاضلاب

12- شبکه ها وسیستم های آبرسانی

حدود پوشش بيمه ­ای

بيمه نامه CECR ، جزو بيمه ­نامه ­های با خطرات خاص مي ­باشد، بدين معنا كه كليه خطرات تحت پوشش مي­بايد به صراحت در بيمه­ نامه نام برده شوند.

اين بيمه­ نامه، بيمه­ گذار را در مقابل هر گونه زيان يا خسارت فيزيكي ناگهانی و غير قابل پيش­ بينی كه نياز به تعمير يا تعويض مورد بيمه داشته باشد، تحت پوشش قرار می دهد.

بيمه فساد كالا در سردخانه (D.O.S)

هدف از ارائه اين بيمه پاسخگويي به نياز اشخاصي است كه كالاي خود را در سردخانه­ها انبار نموده و در قبال فساد كالايشان در اثر شكست یا خرابی ماشين ­آلات سردكننده، خواستار پوشش بيمه ای مي­باشند.

لازم به ذكر است كه بيمه فساد کالا مكمل پوشش ارائه شده در بيمه شکست ماشين ­آلات می باشد و معمولاً بهمراه این بیمه توسط بیمه گذار خریداری می گردد.

با توجه به مطالب فوق چنين نتيجه مي­گيريم كه چنانچه حادثه­اي موجب از بين رفتن يا خسارت وارد به تجهيزات سردكننده بشود و غرامت ناشی از آن تحت شرايط بيمه­ نامه شكست ماشين ­آلات قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنين حادثه­اي نیز در بیمه فساد کالا در سردخانه تحت پوشش خواهد بود.

فساد کالا می تواند ناشی از تخليه يا فرار مواد مبرد در پي يك خسارت قابل پرداخت ناشی از شكست ماشين ­آلات سرد كننده به وجود آيد. اين بيمه­ نامه تحت شرايط خاص فساد کالا در اثر نقصان يا قطع سيستم برق عمومي(سراسري) را نيز پوشش می دهد.

 انواع سردخانه­

قبل از شروع بحث اصلي يعني بيمه فساد کالا و شرايط مربوط به آن طور خلاصه به معرفي انواع سردخانه­ها يي كه براي ذخيره سازي كالاهاي فاسد شدني به كار مي­روند مي­پردازيم.

در اين رابطه و با توجه به روشهاي مورد عمل، اصولاً دو نوع سردخانه وجود دارد:

1- سردخانه‌های تحت شرايط انجماد یا انجماد شدید

2- سردخانه های تحت شرايط برودت با اتمسفر عادی یا کنترل شده.

انتخاب هر يك از دو روش بستگي دارد به نوع كالا و مدت زماني كه قرار است كالا در سردخانه نگهداري شود.

بيمه تجهيزات الكترونيك(E.E)

مهمترين خصوصيات مشترك تجهيزات الكترونیكي :

       الف) دستگاه های الكترونيك علي­رغم ارزش بسيار زياد داراي ابعاد كوچكي مي­باشند. بنابراين در صورت بروز حادثه امكان خسارت كلي آن ها بسيار زياد است.

       ب) اجزاء اين قبيل دستگاهها معمولاً از مواد مخصوص و تحت شرايط ويژه ساخته می شود . بنابراين در صورت ورود خسارت معمولاً تعمير آن ها مقرون به صرفه نبوده و قسمتهاي خسارت ديده بايد كاملاً به وسيله متخصص تعويض شود.

ج) دستگاه های مذكور در مقابل عوامل داخلي از قبيل انفجار خود دستگاه، نقص مواد اوليه و پاره­گي يا شكست كمتر از ماشين ­آلات صنعتي در معرض خطر مي­باشند.

       د) دستگاه های الکترونیکی در مقابل عوامل خارجی از قبیل بالارفتن درجه حرارت، آتش سوزی ، رطوبت ، بخار، آلودگی ، ارتعاش، صاعقه ، نوسانات ولتاژ برق و خطاهای انسانی بسیار حساس و آسیب پذیر می باشند.

       ﻫ) سيستم­هاي كامپيوتري بايد در مكانهاي مجهز به وسايل ايمني توسط پرسنل مجرب مورد بهره­برداري قرار گيرند.

با توجه به خصوصيات مذكور پوشش استاندارد بيمه­ نامه وسايل الكترونیكي معمولاً به صورت تمام خطر عرضه می­ گردد.

شرايط بيمه­ نامه وسايل الكترونيكی معمولاً براي كليه وسايل الكترونيكی كه با ولتاژ پايين كار مي­كنند، تنظيم گرديده است.

بيمه شكست ماشين ­آلات (M.B)

       اين بيمه كه  در واقع بيمه «حوادث» ماشين ­آلات است در اوايل قرن بيستم به منظور ارائه پوشش جامع براي دستگاهها، ادوات گرانقيمت، ماشين ­آلات و تجهيزات مكانيكي مورد استفاده در بخش صنايع به وجود آمد.

هدف اوليه اين بيمه حمايت از بيمه­ گذار در برابر خطرات ناشی از وقوع يك خسارت ناگهانی و غير قابل پيش­ بينی مي ­باشد و لذا با پرداخت مبلغي ثابت به عنوان حق بيمه ساليانه می تواند هزينه ­هاي ناشی از وقوع اين گونه خسارات را از بيمه­ گر دريافت نمايد.

در صورت عدم وجود اين بيمه، صاحبان ماشين ­آلات مي­بايد همواره مبالغي را به صورت نقد و به عنوان ذخيره براي جبران خسارات احتمالي نگهداري نمايند، اين عمل نه تنها بخشي از سرمايه آن ها را به صورت راكد و غير قابل استفاده در امر سرمايه­ گذاری در مي­آورد بلكه چنانچه خسارتي به وقوع بپيوندد كه هزينه ­هاي لازم به منظور جبران آن بيش از ذخاير خسارتي نگهداري شده باشد، مي­بايد كه بخشي از درآمدهاي جاري مؤسسه را نيز به اين امر اختصاص دهند و بديهي است كه در چنين حالتي مؤسسه با مشكلات مالي عدیده ای مواجه خواهد شد (به خصوص در سالهاي اوليه فعاليت مؤسسات كه ميزان ذخاير آن ها بسيار ناچيز است).

1- بيمه ­گذار

بيمه ماشين ­آلات براي كليه مؤسساتي كه اين قبيل ماشين ­آلات را مورد استفاده قرار می ­دهند حائز كمال اهميت مي ­باشد. به عبارتي اين بيمه نه تنها براي مؤسسات بزرگ صنعتي كه متشكل از واحدهاي بزرگ يا ماشين ­آلات تمام اتوماتيك مي­باشند، بلكه مهمتر از آن براي كليه مؤسسات صنعتي متوسط و كوچك نيز كه بروز نقصي در ماشين ­آلات توليدي آن ها ممكن است عواقب سوء مالي و اقتصادي بسيار شديدي را براي موسسه به بار آورد، داراي اهميت مي ­باشد. لازم به ذكر است كه آن دسته از مؤسسات مالي كه اعتبار لازم جهت خريد ماشين ­آلات و دستگاهها را تأمين مي­نمايند نيز علاقمندند كه اين قبيل ماشين ­آلات و دستگاهها از تأمين جامع و كامل برخوردار باشند.

2- موضوع مورد بيمه

در اين بيمه انواع دستگاهها و تجهيرات مكانيكي، ادوات و ماشين ­آلات را می توان تحت پوشش قرارداد، به عنوان مثال می توان از موارد زير نام برد:

1) دستگاه های مولد نيروي برق (بويلرها، توربين­ها و ژنراتورها)

2) تأسيسات شبكه­ هاي برق­رساني (ترانسفورماتورها، تجهيزات برق فشار قوي و ضعيف)

3) ماشين ­آلات توليدي و تجهيزات كمكي(ماشينهاي ابزار، ماشينهاي بافندگي، ماشين ­آلات كاغذسازي، پمپ­ها، كمپرسورها، مخازن، لوله­ها، تيوبها و ….)

لازم به ذكر است كه عموماً برخي از اقلام كه در مقايسه با مجموعه ماشين ­آلات يك كارخانه از عمر مفيد كوتاهتري برخوردار مي­باشند، تحت شمول اين بيمه قرار نمي­گيرند، از جمله:

(1) ابزارآلات تعويض شدني، مانند: انواع قالب ها، سيلندرهاي مورد استفاده در صنعت چاپ.

(2) قطعاتي كه به دلايل ذاتي يا به واسطه نوع استفاده­اي كه از آن ها می شود ، به ميزان زياد در معرض كهنگي و استهلاك قرار مي­گيرند، مانند: لفافهاي نسوز، سنگ ­شكن ها.

(3) اشياء شيشه ­ای، تسمه­ ها،  تايرهاي لاستيكي.

(4) انواع روغنها، سوخت­ها، كاتاليزورها (روغن موجود در ترانسفورماتورها و كليدهاي خودكار برق كه علاوه برخنك كنندگي، خاصيت عايق كنندگي نيز دارند، تحت شمول بيمه قرار دارند).

3- حدود پوشش بيمه ­ای

  اين بيمه كه ماهيتاً بيمه «حوادث» ماشين ­آلات است، فقدان يا خسارت فيزيكي وارد براقلام بيمه شده را که به طور ناگهانی و غير قابل پيش­ بينی به وقوع پيوسته و موجب تعمير يا تعويض شيء مورد بيمه شود ، تحت پوشش قرا می دهد.

در این بيمه، بيمه­ گر اساساً فقدان يا خسارت ناشی از علل زير را جبران مي­نمايد.

3 -1) اشتباه در طراحي (محاسبات، نقشه­ها، ترسيمات، مشخصات فني) خطاهايي كه در هنگام ساخت يا نصب ماشين ­آلات صورت مي­پذيرد، معايب موجود در ريخته­گري و مواد اوليه:

   اين قيبل نواقص حتي با استفاده از بهترين روشهاي آزمايشی نيز غير قابل اجتناب بوده و غالباً نيز در خلال دوره بهره­برداري آشكار و مشهود مي­گردند و اين زماني است كه تضمين كارخانه سازنده خاتمه يافته و امكان رجوع و درخواست غرامت از وي وجود ندارد.

3-2) اشتباه در نحوه كاركردن با دستگاه، عدم مهارت، سهل­انگاري، اعمال تؤام باسوءنيت (بجز از طرف بیمه گذار یا پرسنل وی):

   خسارات ناشی از علل فوق همواره در حال افزايش است، به طوري كه عليرغم وجود دستورات احتياطي مناسب، حتي ورزيده­ترين افراد نيز ممكن است در نحوه كاركردن با دستگاه دچار اشتباه شوند و يا كارگري سهواً براي لحظه­اي از كنار دستگاه دور شود كه همين امر ممكن است موجب بروز زيان های هنگفت گردد.

3-3) از هم گسیختگی در اثر نیروی گریز از مرکز

مورد فوق گرچه ندرتاً حادث ميشود، اما در صورت وقوع باعث ايجاد صدمات بسيار سنگين نه فقط به خود دستگاه بلكه به ماشين ­آلات مجاور آن نيز خواهد گرديد.

3-4) اتصال كوتاه و ساير علل الكتريكي

       تجهيزات الكتريكي ممكن است در نتیجه علل زير، زيان های سختي را متحمل گردند برخي از اين علل عبارتند از:

اتصال كوتاه، ولتاژ بيش ا%

پایگاه جامع اطلاعات بیمه (اینشورنس اینفو)
2 پاسخ ها

دیدگاه ها غیر فعال است.