وش بازاریابی مشاوره ای -آموزشی جدید ترین شیوه تعامل

مدت زمان مطالعه : ۲ دقیقه

چند سال پیش مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری به علت حادثه ای که برای یکی از کارگرارانش رخ داده بود که منجربه نقص عضو دایم واز کارافتادگی کارگر مصدوم بر اثر سقوط ازارتفاع شده بود,درخواست همراهی در مذاکره با شرکت بیمه طرف قرارداد برای حل اختلاف را داشت. مباحث بین بیمه گذار و بیمه گرجالب توجه بود.قصور و عدم آشنایی, بیمه گذار ناشی از غفلت در نحوه رعایت اصول ایمنی کارگران در پروژه و انجام ندادن وظایف خویش در قرارداد بیمه کاملا محرزبود و متاسفانه نماینده بیمه در زمان اجرای دوره بیمه نامه به نظم در مکاتبات اداری بیمه گذارو صدورالحاقیه های مقتضی کاهلی کرده بود و لذا موجب نقص مدارک در پرونده بیمه نامه شده بودوشرکت بیمه نسبت به کوتاهی بیمه گذاردراعلام به موقع اسامی کارگران ,بجای عدم رعایت اصول ایمنی ایراد میگرفت.بیمه گذار ملزم به پرداخت دیه کارگر حادثه دیده بود و از سوی دیگر شرکت بیمه با استناد به نقص مدارک ,آنرا نشانه سونیت بیمه گذارمیدانست و از پرداخت خسارت خودداری مینمود.
بیمه گذاردر شرایط مالی بسیار بدی بعلت عدم وصول طلب خویش از کارفرمای پروژه قرار داشت و بعلت کمبود نقدینگی, شرکت پیمانکاری نیمه تعطیل بود و از سوی دیگر تحت فشار پرداخت خسارت تعیین شده به کارگر مصدوم و خانواده وی که دچار مشکل مالی بودند قرارگرفته بود.
شرکت بیمه فقط بخشی از خسارت رابا تاکید به ارفاقی بودن اقدامش پرداخت ,و بیمه گذار با گرفتن وام از بانک مابقی هزینه خسارت را تامین کرد.اما شیرازه شرکت کوچک آنها که خانوادگی بودبعلت فشار مالی و روحی بیمه گذار ناشی از هزینه نسبتا بالای خسارت ازهم پاشیده شد.بیمه گذاربارها میگفت که هرگز دیگراز طریق نماینده مذکور و آن شرکت, بیمه نامه نخواهم خرید!!!
پس از پنج سال ,چند وقت پیش بیمه گذار پروژه ای شخصی را شروع بکارکرده بود وبرای مشاوره در مورد علت درج کلوزرعایت ایمنی در بیمه نامه ای که خریداری نموده بود تماس گرفت و پرسید؟بیمه نامه مسولیت خریده ام ,چرا در قرارداد بیمه رعایت مقررات ایمنی کارگران الزامی است؟
پرسیدم:ماجرای اختلاف پرونده خسارت قبلی خودتان یادتان هست؟
پاسخ داد ,بله کاملا !!!
به ایشان گفتم مشکل اصلی شمادر آن پرونده ,عدم رعایت اصول ایمنی بود اما بیمه گراز منظری دیگر سخت گیری کرد!!!بیاد می آورید ؟!
پاسخ داد:بله, ولی مگر ما بیمه نامه نمیخریم که از سوی شرکت بیمه در حوادث تحت هر شرایطی حمایت شویم ؟این گونه محدودیت ها آیا اجحاف علنی به بیمه گذاران نیست؟
به ایشان گفتم خیر !!
هرگز در قراردادهای بیمه و در بیمه های مسولیت شرایط پرداخت بازخسارت امکان اجرایی ندارد.زیراضرورت رعایت حقوق کارگران و نیز واضح بودن وظایف بیمه گران و بیمه گذاران, ارایه پوشش های بیمه بدون لحاظ استثناها و تعیین الزامات ایمنی برای کارفرماامکانپذیر نیست.
دربازاربیمه موارد ,,زیانهای اخلاقی ,, بقدری زیاد است که چنانچه برای کنترل آنها شرایط محدود کننده در نظر گرفته نشود,دامنه خسارتهای عمدی فراترازمنافع طرفین ,به زیانهای اجتماعی و اعمال مجرمانه نیزمنجر میشود .به همین علت برای حفظ جان وحقوق کارگران و اشخاص ثالث ,الزام به رعایت اصول ایمنی درقراردادهای بیمه یک ضرورت است.
پس از شنیدن این مطالب پرسید؟در صورتیکه بیمه گذاربخواهد با حقوق خویش در قراردادهای بیمه بیشتر آشنا شود,چراکسی در این زمینه وی را راهنمایی نمیکند؟
از وی پرسیدم چرا از نماینده بیمه ای که با شما کار میکند ,ابهامات را نپرسیدید؟
پاسخ داد که نماینده میگوید: بامطالعه شرایط مندرج دربیمه نامه همه چیز مشخص میشود!!!
متاسفانه برخی از همکاران نماینده و کارگزارحدود وظایف خویش را فقط درحد معرفی مختصر -صدور و دریافت حق بیمه ها محدود میبینند و لاغیر!!
البته گاهی نمایندگان هوشیارانه ازانتقال اطلاعات نادرست اجتناب می کنند که اقدامی نیکوست.اما
بیمه گذاران تردیدهایی دارند که رفع آنها از وظایف نمایندگان و کارگزاران است.دانستن موضوعات کلیدی و انتقال اطلاعات بیمه ای مورد نیاز بیمه گذاران به آنها یک اقدام فرهنگ ساز هم تلقی میشود.
شرایط کنونی باسالهای پیش تفاوت بسیارکرده و باافزایش هزینه های زندگی ومتعاقبا بالارفتن هزینه های خسارت,نقش بیمه درزندگی و مشاغل به سرعت در حال پررنگ شدن است.لذاتعامل مشاوره ای مستمربا بیمه گذاران الزامی گردیده,
وقت تغییرروشهای بازاریابی سنتی و جایگزینی روشهای بازاریابی نوین دربازار بیمه فرارسیده.پیاده سازی روش بازاریابی مشاوره ای-آموزشی وبه رخ کشیدن ریسکها دربازارهای بیمه و کاهش مخاطرات, مناسب ترین شیوه بازارسازی است.چنانچه شبکه فروش به پیاده سازی روش مشاوره ای- آموزشی همت کنند, موجب ارتقا درجه اعتبار حرفه ای ونیزصنعت بیمه درنزدجامعه بیمه گذاران منجرخواهد شد.
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *