نمیدانم خنده باید کرد یا گریه ؟

مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

در زمان گفتگوی با برخی از همکاران نماینده بیمه گاهی مطالبی شنیده میشود که بسیار تعجب انگیز است !!!!!
یکی از این موارد اینست که در برخی از شرکت های بیمه در صورت پرداخت خسارت به بیمه گذاران خصوصا در رشته بیمه اتومبیل , ,ضریب این نوع خسارتها را درعملکرد منفی پرتفوی نماینده بیمه معرفی کننده محسوب و بعنوان بد فروشی در طی اقدام تنبیهی بخشی از کارمزد آنها را پرداخت نمیکنند!!!!!
و در برخی از موارد نیز این موضوع به اخراج نماینده دارنده ضریب خسارت بالا از شرکت بیمه منجر شده !!!!!
واقعا جای سوال است که اصولا مقوله خسارت در بیمه های بازرگانی که از پیچیدگی های فراوان و مرتبط با عوامل مختلف فنی ,حقوقی میباشد و ریشه در عوامل اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی -تکنولوژیکی دارد, و ذینفعان مختلفی در ایجاد حوادث و خسارتهای عمدی و غیر عمدی مداخله دارند.اینکه ساده لوحانه و با تحلیلی کاملا سطحی و غیر اصولی بدین روش , اشخاصی تنبیه شوند که اصولا و بنا به ماهیت و وظایف شغلی کمترین نقش و سهم را بر اساس تجربه و آمار در ایجاد حوادث و خسارتها دارند.!!!!!
سالهاست در شرکت های بیمه دانش محوردر کشورهای صنعتی ,مبحث مدیریت ریسک مطرح و به منظور کاهش احتمال وقوع و شدت و تواتر حوادث و خسارتها بطور میدانی در جامعه بازار هدف پیاده سازی مینمایند و در این زمینه نیز مسولیت اصلی بر دوش شرکت های بیمه است و قاعدتا شبکه فروش در ایفای این نوع برنامه ها کمترین نقش را بر عهده دارند.اما در کشور ما
اخیرا با طرح مبحث مدیریت ریسک در جامعه و نزد خانواده صنعت بیمه به تدریج این دانش در حال ترویج است .اما تاهم اکنون دیده یا شنیده نشده که جز در دو سه رشته که فقط بازدید اولیه ریسک مطرح باشد ,در بیمه های بازرگانی در ایران فرآیند مدیریت ریسک تاکنون اجرایی نشده و متاسفانه محلی از اعراب نداردزیرا اصولا در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶چنین تکلیفی برای شرکت های بیمه در نظر گرفته نشده !!!!!.لذا شنیدن این موضوع که نمایندگانی بدلیل عدم توجه و اجراننمودن برنامه مدیریت ریسک و نداشتن انتخاب مطلوب ریسک جریمه و یا حتی از شغل نمایندگی در یک شرکت بیمه اخراج شده اند واقعا جای تعجب فراوان دارد !!!!!
و این رفتارکاملا مغایر قانون و عرف حاکم بر بازار بیمه است.!!!؟؟؟اکنون از آن گروه مدیران شرکت های بیمه که با انجام چنین اقداماتی ,امنیت شغلی و روند درآمدی برخی از اعضای شبکه فروش را در برخی از شرکت های بیمه تحت تاثیر منفی قرار میدهند سوال میگردد؟؟
بزرگواران :
درکدام مواد قانون بیمه و نیز قانون بیمه گری و قانون بیمه شخص ثالث خودرو و در کدامیک از آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه ,وظیفه مدیریت ریسک -انتخاب ریسک مطلوب وکنترل ضرایب خسارت بیمه گذاران بر عهده نمایندگان بیمه گذاشته شده است ؟
که شما بزرگواران با استناد به آن دست به این اقدام و رویه میزنید ؟؟؟؟!!!!!!این نوع رفتار سازمانی و اجرایی در مدیریت پرتفوی را از کدام کشور دارنده صنعت بیمه توانمند که تجربیات آنها قابلیت اقتباس داشته باشد, الگو برداری نموده اید !؟!؟!؟
کدام دوره آموزشی برای نمایندگان در حوزه دانش مدیریت ریسک و الزام به انتقال این مفاهیم از سوی نمایندگان به بیمه گذارانشان در بیمه های بازرگانی بهمراه ابزارها و امکانات را طراحی و اجرایی نموده اید که اکنون در صورت غفلت از آنها ,دست به اقدامات تنبیهی برای شبکه فروش زده میشود ؟؟؟؟؟
این نوع مدیریت شبکه فروش و روش هدایت و جذب پرتفوی ,برگرفته از کدامین تحقیق دانشگاهی و کدام دانشکده بیمه است.؟؟؟
آیا ازنهاد نظارتی بیمه مرکزی در این خصوص کسب مجوز نموده اید ؟
آیا انجمن ها و کانونهای نمایندگان بیمه در این زمینه تاکنون به مطالعه و بررسی پرداخته اند ؟؟؟؟؟
این نوع رفتار فاقد پشتوانه حقوقی -فنی و مغایر بااصول بازاریابی بیمه ,متاسفانه بجای توسعه خدمات بیمه و کاهش ضرایب خسارت در صنعت ,موجب عقبگرد و پس رفت هرچه بیشتر سهم بازار بیمه و درجازدگی خواهد شد.
واقعا گاهی با مشاهده اینگونه رفتارها در بیمه گری انسان میماند که بخندد یا گریه کند !!!؟؟؟
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *