بی توجهی شهرداران به بیمه نامه های جامع شهری

مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه

بی توجهی شهرداران به بیمه نامه های جامع شهری / یک راهکار برای صدور بیمه نامه جامع بهینه

توصیه میگردد بیمه نامه های جامع شهری با همکاری ومشاوره جامعه ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ج.ا.ا. خریداری نمایند تا در خصوص پرداخت خسارات در حالات مختلف امکان بررسی های لازم وجود داشته باشد و در بیمه نامه ها نیز نام ارزیابان خسارت مورد تائید بیمه مرکزی با توافق بیمه گران وبیمه گذاران درج گردد.

 

 بارندگی ها و گسترده گی سطحی آن در مناطق مختلف کشور و تداوم بارش، منجر به وقوع سیلاب های شهری میگردد. این نوع بارندگی، تگرگ، رعد وبرق و وقوع سیلاب تاکنون برای بسیاری از ساکنان شهری مشاهده نشده است و عملا” براساس رخدادهای که تاکنون  بوقوع پیوسته غیر قابل پیش بینی نیز می باشد.

همچنین بعلل مختلف هواشناسی نیز اقدام به صدور فرمانهای کلی نموده و مردم را از فضای کلی بارش و سیلاب آگاه نموده است ولیکن زندگی جریان دارد و گزارشهایی از مدیریت ریسک و احتمال وقوع خطر نسبت به پیشگیری و یا کاهش ابعاد نقاط حادثه خیز مشاهده نمیگردد.

ستاد مدیریت بحران با نگاه پس از وقوع خسارت وارد کارزار میشود ولیکن با نگاه پیشگیری و کاهش ابعاد خسارت بعلل مختلف اثر بخشی مناسبی تاکنون نداشته است. بعبارت دیگر در قبال هشدارهای هواشناسی چه متراژی از کل متراژ طولی رودخانه ها و کانالها هدایت آب رسوب برداری شده است؟ همچنین این خسارات بگونه ای نیز میباشد که به مردم عادی کشور در شهر های مختلف خسارات غیر قابل جبرانی  وارد میگردد.

بدیهی است چنین بارشهایی در تهران نیز قابل پیش بینی بوده و هست.  در این راه ولیکن راهکارهای جهت بررسی ریشه ای پیشگیری افزایش میزان خسارات و همینطور علل ریشه ای وقوع این خسارات وجود دارد که جا دارد مسئولین دولتی و همچنین شهرداری ها، بخش داری و ده داری های کل کشور  به این مباحث دقت نظر ویژه ای داشته باشند.

علت وقوع خسارات در اثر بارندگی های سیل آسا :

1- افزایش  بی رویه ساخت وساز در سطوح بدون داشتن الگویی علمی در کاهش سطح زمین در منطقه شهری در ابعادی مشخص( این موضوع را نیز میتوان از آمارهای مجوز داده شده و وضعیت سطح ساخت وساز کشور دریافت کرد)

2- عدم بررسی  صحیح موقعیت احداث ساختمان در محدوده شهرسازی مورد نظر و تناسب آن با هدایت جریان آب های سطحی(این موضوع را میتوان از عدم بررسی و جایگاه رشته شهر سازی در سازمانهای نظام مهندسی کشور فهمید. در این خصوص میتوان به تغییر نقشه های تفصیلی شهر با بررسی نسبی ومحدود  نسبت به این مباحث اشاره نمود)

3- عدم توسعه و گسترش فاضلاب های شهری متناسب با احداث ساختمانهای مختلف و بلند مرتبه (این موضوع را میتوان از طرحهای بتعویق افتاده اداره آب و فاضلاب شهری در شهرهای مختلف کشور فهمید)

4- عدم بررسی و شبیه سازی دبی متناسب با  بارش های منطقه ای (این موضوع را میتوان در میزان کارهای تحقیقاتی شرکتهای مهندسین مشاور با رتبه آب شاهد بود که تا چه میزان اقدام به تحقیقات جهت این موضوع انجام داده اند)

5- تغییرات جوی مناطق مختلف ایران و عدم اعمال این تغییرات بر روی  شبکه های فاضلاب شهری و هدایت آب های سطحی (این موضوع را میتوان با توجه به اخبار مختلف از شهرها و بعلت ایجاد سدهای منطقه ای شاهد بود)

6-   کاهش سطح فضای سبز و کاهش میزان خورندگی آب در منطقه در هر دقیقه و جریان یافتن آن در سطوح مختلف(این موضوع را میتوان در شمال کشور نیز هم مشاهده نمود)

7- از بین رفتن معادن شن وماسه با برداشت های بی رویه و عمیق گردیدن سطوح معادن بگونه ای که در اثر آب افتادگی درون این معادن بعلت ریزش های کناره های معادن بر شدت میزان گل آلودگی و  افزایش سطح تخریب خواهد افزود.

8- عدم تحقیقات مناسب در خصوص جوی های آب و تناسب میزان وشدت بارندگی در ساعت  جهت هدایت و بالا نیامدگی آن با توجه به جهت جریان آب و هدایت این آبها در منطقه ای مشخص جهت هدایت به زمین و یا کانال های از پیش تعیین شده

در موارد فوق علت اصلی چگونگی رخداد وقوع خسارات بررسی گردید حال در اثر وقوع خسارات مردم میتوانند مطالبه حقوق  اجتماعی و مدنی خود را داشته باشند در این خصوص مردم حق دارند از شهرداری ها مطالبه حقوق مدنی و اجتماعی خود را بنمایند.

چند پیشنهاد بمنظور کاهش میزان وقوع خسارات در اثر کنترل ریسک :

  1. تشدید توسعه و گسترش فاضلاب های شهری متناسب با احداث ساختمانهای مختلف و بلند مرتبه
  2. رعایت کدهای ارتفاعی ساخت مسکن و تاسیسات شهری و بررسی بالا آمدن تراز آبهای سطحی و امکان برخورد مانع از گسترش خسارت در آنزمان
  3. لزوم بررسی و شبیه سازی دبی متناسب بابارش های منطقه ای با یاری گرفتن از شرکتهای متخصص
  4. افزایش سطح فضای سبز
  5. کنترل معادن مختلف در نحوه عملیات برداشت و یا خاکریزی در مناطق مختلف
  6. تحقیقات مناسب در خصوص جوی های آب و تناسب میزان وشدت بارندگی در ساعتجهت هدایت و بالا آمدگی آب با توجه به جهت جریان آب و هدایت این آبها

حقوق مدنی و اجتماعی مردم جامعه و ضرورت اعمال مدیریت ریسک در مناطق مختلف کشور

در موارد فوق علت اصلی چگونگی رخداد وقوع خسارات بررسی گردید حال در اثر وقوع خسارات مردم میتوانند مطالبه حقوق  اجتماعی و مدنی خود را داشته باشند در این خصوص مردم حق دارند از شهرداری ها و دولت مطالبه حقوق مدنی و اجتماعی خود را بنمایند.

بدین منظور پیشنهاد میگردد کلیه مناطق مختلف کشور تحت مدیریت ریسک واقع گردیده و لیستی از نقاط حادثه خیز شناسائی و بهسازی گردد. در ادامه پیشنهاد خرید بیمه نامه جامع شهری را به شهرداری ها مینمایم.

برخی از شهرداران مناطق مختلف کشور به همین منظور اقدام به خرید بیمه جامع شهری مینمایند تا بتوانند بخشی از ریسک های مذکور را از طریق بیمه های جامع شهری پوشش دهند.

بدیهی است در صورت وقوع خسارت در سطوح وسیع شهری این بیمه نامه میتواند بخش اعظمی از خسارات وارده به ساکنان شهرنشین را جبران نماید با این شرط که در عقد نامه های فیمابین با شرکتهای بیمه گر اقدامات مردم در خصوص مکانهای خصوصی فیزیکی خودشان را حتما با مجوز شهرداری ها تغییر داده باشند .

برای مثال ما در سطح شهر پارکینگ هایی داریم که زیر سطح زمین هستند و در اثر بالا آمدن آب در سطح کوچه ها ورود این آب به درون زیر زمین وموتور خانه ها و حتی منازل مسکونی اجتناب ناپذیر میگردد که همه اینها در صورت داشتن مجوز احداث و ورود خسارت شامل حال این بیمه نامه ها خواهد شد .  ولیکن متاسفانه عدم دقت در ضرورت صدور چنین بیمه نامه های در سطوح شهری عملا کمتر مورد توجه شهرداری شهر های مختلف قرار گرفته است و در این خصوص نیز هم شوراهای شهر نیز میتوانند نقش ممیزی کننده این اقدام شهرداران را داشته و نسبت به خرید بیمه نامه ای کامل و نه بیمه نامه ای که پس از وقوع خسارت به مردم خسارت دیده  بدلایل مختلفی که مورد تائید مراجع ذیصلاح نمیباشد خسارات را پرداخت ننمایند.

بعبارت دیگر توصیه میگردد چنین بیمه نامه هایی را نیز با همکاری ومشاوره جامعه ارزیابان خسارت بیمه مرکزی ج.ا.ا. خریداری نمایند تا در خصوص پرداخت خسارات در حالات مختلف امکان بررسی های لازم وجود داشته باشد و در بیمه نامه ها نیز نام ارزیابان خسارت مورد تائید بیمه مرکزی با توافق بیمه گران وبیمه گذاران درج گردد./منبع : ریسک نیوز

 0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *