سوالاتی که دانستن آن برای یک فروشنده بیمه عمر لازم و ضروری می باشد؟

مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه

– انواع بیمه عمر و سرمایه گذاری و تعریف آن؟

– بیمه نامه عمر و تامین آتیه (  بیمه عمر و پس انداز ) چیست؟

– تاریخچه بیمه عمر چیست ؟

 – بیمه عمر و جامع پس انداز  چیست؟ استعلام بیمه عمر چگونه است؟

– بیمه  نامه عمر و سرمایه گذاری بهتر است یا بیمه تأمین اجتماعی یا هر دو  ؟ مبلغ بیمه نامه عمر چقدر است؟

– بیمه عمر از نظر شرعی چه حکمی دارد ؟

– چه کسانی به بیمه عمر نیاز دارند؟

– در صورت ارائه اطلاعات نادرست در پرسشنامه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

– احتمال ورشکستگی شرکت بیمه وجود دارد در این حالت چه اتفاقی برای بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری می افتد؟

– در صورت نبودن شرکت بیمه چه مرجعی پاسخگوی بیمه عمر می باشد؟

– آیا شرکت های بیمه خصوصی مستقل از بیمه مرکزی هستند؟

– سطح توانگری شرکت های بیمه چیست؟

– بهترین بیمه عمر متعلق به کدام شرکت است ؟

– شرایط بیمه عمر چیست ؟

– مزایای بیمه نامه عمر کدام شرکت بهتر است ؟

–  بازخريد بيمه نامه عمر به چه معناست ونحوه بازخريد بيمه نامه عمر چگونه است؟

– جدول بازخريد در بيمه‌نامه‌هاي عمر ذخيره دار چيست؟

– آیا  بیمه نامه عمر و جامع پس انداز بدون تأیید بیمه مرکزی اجازه ارائه دارند؟

– آیا تمام حق بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را شرکت بیمه سرمایه گذاری می نماید؟

– تاریخ شروع و ارایه بیمه نامه عمر و تامین آتیه  و … چه زمانی در ایران بوده؟ بهترین بیمه نامه عمر کدام است ؟

– تفاوتهای سرمایه گذاری در بانک و بیمه نامه  عمر و سرمایه گذاری  چیست؟

–  آیا مالیات از بیمه های عمر و پس انداز کسر می شود؟

– مزایای بیمه نامه عمر در مقایسه با سرمایه گذاری در بانک چیست؟

– چگونه بیمه نامه عمر معاف از مالیات است ؟

– انحصار ورثه در بیمه عمر چگونه است ؟

– نقدینگی جمع شده از بیمه های عمر و جامع پس انداز در شرکت بیمه چگونه سازماندهی می گردد؟

– آیا شرکت بیمه در صورت پر کردن فرم پیشنهاد و تنها بدلیل پر کردن آن در صورت فوت بیمه شده بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری  ملزم

به پرداخت خسارت است؟

– بیمه شده ، بیمه گذار و استفاده کننده چه کسانی هستند؟

– آیا بیمه گذار می تواند یک شخص حقوقی باشد؟ بیمه شده و استفاده کننده چطور؟

– آیا بیمه گذار می تواند بدون اطلاع بیمه شده برای او یک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تهیه کند؟

– آیا بیمه گذار می تواند بدون اطلاع بیمه شده در بیمه عمر ، تغییراتی ایجاد کند؟

– آیا از مزایای بیمه عمر و تامین آتیه این است که برای تعیین استفاده کننده نیاز به هماهنگی با او باشد؟

– آیا در طول مدت بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه  می توان وارث یا وارثان ( استفاده کنندگان ) را تغییر داد؟

– در بهترین بیمه نامه عمر در صورت فوت بیمه شده و فوت استفاده کننده مزایای بیمه نامه عمر ، به چه کسی می رسد؟

– اگر استفاده کننده ، به جان بیمه شده سوء قصد نماید تکلیف پوشش بیمه نامه  عمر  چه می شود؟

– اگر بیمه شده خودکشی نماید تعهدات شرکت بیمه چه می شود ؟

– آیا بیمه گذار و بیمه شده و استفاده کننده باید با هم نسبتی داشته باشند؟

– آیا مادر و یا پدر به عنوان بیمه گذار می توانند برای فرزند خود به عنوان بیمه شده بیمه نامه  عمر و پس انداز تهیه کنند ؟

– اگر بعد از مدتی از گذشت بیمه نامه، بیمه گذار بخواهد کناره گیری کند، بیمه شده خودش می تواند بیمه گذار باشد و مزایای بیمه عمر را ادامه دهد؟

– آیا می توان در بیمه نامه  عمر ، بیمه شده را تغییر داد؟

– در صورت فوت بیمه شده، جدول بازخرید بیمه  نامه عمر به وراث تعلق می گیرد؟

–  آیا با فوت بیمه شده بر اثرجنگ ، بیمه نامه عمر پوشش دارد؟

– آیا بیمه نامه عمر دارای مدت بیمه  است؟

– جدول بیمه عمر چیست و به چه مواردی بستگی دارد ؟

– محاسبه بیمه نامه عمر به چه صورتی است ؟

– برای استعلام بیمه عمر تمامی شرکت ها و مقایسه آن ها تا انتخاب بهترین بیمه نامه عمر مناسب ، بیمه شده چه باید کرد؟

– آیا بیمه گذار بیمه نامه عمر و پس انداز می تواند مدت بیمه را کم و زیاد کند؟

– در صورت اتمام مدت بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه  آیا بیمه گذار می تواند مدت بیمه نامه عمر را تمدید کند؟

– آیا بیمه گذار می تواند  بیمه عمر  را باز خرید نماید؟

– آیا می توان مبلغ حق بیمه عمر را کم یا زیاد کرد؟

– آیا در صورت نیاز حق برداشت از بیمه نامه وجود دارد؟

– اگر بیمه گذار در سالی حق بیمه  نامه عمر و سرمایه گذاری را پرداخت ننماید چه می شود؟

– آیا پایان قرارداد کل سرمایه جدول بیمه عمر یکجا پرداخت می شود؟ چه راهکارهایی به بیمه گذار پیشنهاد می شود؟

– تفاوت حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با مستمری بیمه های عمر و سرمایه گذاری چیست؟

– مستمری و بازنشستگی طرح پایانی کدام بیمه عمر و تامین اتیه است؟چگونگی محاسبه بیمه نامه عمر ؟

– در پایان قرارداد در شرایط بیمه  نامه عمر و سرمایه گذاری مبلغ سرمایه گذاری به چه کسی می رسد؟

– در صورت انصراف بیمه گذار تسویه چگونه انجام می گیرد؟

– نحوه تخصیص سود سالانه به حق بیمه پرداختی به چه صورت است؟

– سود مرکب بیمه  نامه عمر چیست و نحوه سود دهی به بیمه نامه به چه صورتی است؟

– به این بیمه نامه ها چه نرخ سودی داده می شود؟

– نرخ تضمینی یعنی چه و چه مبلغی است؟

– آیا احتمال تغییر نرخ تضمینی وجود دارد؟

– پیش بینی نرخ سود دهی ۱۸ و ۲۰ به چه معنی است؟

– آیا روی بیمه نامه وام داده می شود؟به چه صورت و با چه بهره ائی؟از بانک گرفته می شود یا بیمه؟

–آیا برای دریافت وام نیاز به وثیقه می باشد؟ شرایط بیمه عمر در این خصوص چگونه است؟

– برای مبارزه با تورم چه تدبیری اندیشیده شده است؟ مزایای بیمه نامه عمر در این رابطه کدام است؟

– آیا حق بیمه با سرمایه فوت نسبت دارد؟ مبلغ بیمه عمر چقدر است ؟حداقل و حداکثر آن چقدر است؟

– آیا نیاز به چکاب است؟ هزینه چکاب بر عهده کیست؟ در تمامی شرکت های بیمه یکسان رفتار می گردد؟

– در صورت انصراف بیمه شده بعد از چکاب هزینه چکاپ با چه کسی است؟

– اگر بیمه شده بدون اطلاع خود از مریضی  چکاپ بیمه نامه عمر شود و شرکت بیمه از پذیرفتن بیمه او خودداری نماید هزینه چکاپ با کیست؟

– چکاپ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در کجا انجام می گیرد؟

– آیا یک نفر می تواند به هر تعداد و هر سرمایه ائی از یک یا چندین شرکت بیمه نامه عمر تهیه نماید؟

– آیا اگر شخص بیمه نامه های موجود خود را به اطلاع شرکت بیمه نرسانده باشد، شرکت بیمه می تواند از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت خودداری نماید؟

– آیا برای داشتن سرمایه فوت بیمه عمر هزینه ائی جداگانه پرداخت می گردد؟

– پوشش های بیمه نامه عمر چیست؟ جدول بیمه عمر چیست؟

– منظور از سرمايه مخفف چيست ؟

– در بيمه نامه هاي مختلط ، خطر فوت وتشكيل سرمايه در صورت عدم پرداخت حق بيمه وضعيت بيمه نامه به چه صورت خواهد بود؟

– آیا برای پوشش های بیمه عمر هزینه جداگانه از حق بیمه عمر باید پرداخت گردد؟

– شرایط سنی آزمایشات پزشکی چه مقدار است؟

– امراض خاص بیمه عمر شامل چه مواردی می باشد و چند بار در طول بیمه نامه پرداخت می گردد؟

– امراض خاص بیمه عمر شامل چه بیماری هایی می باشد و حق بیمه آن به چه چیزی بستگی دارد؟

– پوشش حادثه بیمه نامه عمر شامل چه مواردی می باشد؟

– پوشش حادثه بیمه نامه عمر و خسارت آن به چه چیزی بستگی دارد؟ تا چند برابر؟

– در صورت حادثه و فوت بیمه شده خسارت چگونه پرداخت می شود؟

– پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نامه عمر چیست؟ محاسبه بیمه عمر و …چگونه می شود؟

– در صورت از کار افتادگی و عدم پرداخت حق بیمه ، ابطال بیمه  نامه عمر و جامع پس انداز  و .. چگونه می شود؟

– در صورتیکه سکته عامل تصادف بیمه شده و مرگ او گردد ، خسارت بیمه نامه عمر و تامین اتیه و …. چگونه پرداخت می شود؟

– چرا در سالهای اولیه بیمه نامه سود دهی ندارد؟ ایا این موضوع در انواع بیمه عمر  یکسان است؟

– بیمه گر اتکائی کیست؟ آیا تمام شرکت های بیمه از بیمه گر اتکایی سود می برند ؟

 
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *