مبنای بیمه گری درک مخاطرات پیش روی مردم مبنای بیمه گری تحول گراست

مدت زمان مطالعه : 2 دقیقه

واقعیت اینست که شورایعالی بیمه در آیین نامه ای به تبیین مناسب ترین روش تولید محصول جدید بیمه ای و یا اجرای یک پرتفوی بیمه ای با توجه دقیق به عوامل موثر در تعیین نرخ و شرایط پرداخته و به دقت این موارد را بررسی نموده بطوریکه این آیین نامه راهنمای عمل مناسبی میباشد.
مهمترین وظیفه شرکت های بیمه و نیز شبکه فروش بیمه اعم از کارگزاران (بعنوان متخصصین حرفه ای خرید بیمه نامه)و نمایندگان (بعنوان متخصصین حرفه ای فروش بیمه نامه) شناسایی نیازها,ریسک های پنهان و طراحی بیمه نامه های مناسب برای مقابله با دغدغه های دو طرف قرارداد است .
مطالعه دقیقتر مفاد آیین نامه شماره ۸۱ مصوب شورایعالی بیمه نشان میدهد که از منظر قانون گذار زمانی که ضریب خسارت هر پرتفوی و محصولی در بازه مقداری ۴۰-۷۵(یعنی در محدوده MPL)باشد یک پرتفوی متعادل و مورد قبول بیمه مرکزی ایران بعنوان مقام ناظرقرار دارد اما اگر ضریب خسارت آن از این محدوده خارج شود بعنوان یک پرتفوی زیان ده تلقی خواهد شد که لزوما مطرود است.
البته واضح است وقتی ضریب خسارت از ۷۵ رو به بالا حرکت میکند مطلوبیت مورد انتظار شرکت بیمه از بین میرود و وقتی از میزان ۴۰در صد کاهش مییابد مطلوبیت بیمه گذاران از بین خواهد رفت و خرید بیمه نامه توجیه اقتصادی نخواهند داشت.
اکنون سوال اساسی اینست که برای ایجاد نقطه مطلوب مشترک که دو طرف یک پرتفوی بیمه را برای حضور مستمردر معادله عرضه و تقاضا یک سبد بیمه ای قانع نماید فقط حفظ شرایط (MPL) ملاک است؟
به چه قیمت و با کدامین روش؟
صنعت بیمه برای پاسخ به این سوالات فقط یک راه را برگزیده !! آن هم کوتاه ترین و بدترین راه ممکن !!!؟؟
متاسفانه دیده میشود کارشناسان ادارات صدور انواع بیمه نامه به منظور جلوگیری از افزایش ضریب خسارت -کارسازی راههای فراراز تعهد شرکت های بیمه و توجیه نپرداختن خسارت حقه زیاندیدگان ,اقدام به جاسازی کلوزهای محدود کننده در شرایط خصوصی بیمه نامه ها مینمایند. غافل از اینکه این اقدام آنها,اکنون موجب از بین رفتن مطلوبیت و اعتمادمورد نظر خریداران بیمه نامه ها شده است.
طنز تلخ این سیکل آنجاست که وقتی بااین روش های سنتی برخی از شرکت های بیمه ,بیمه نامه میفروشنداما در ظاهرو در سطح رسانه ها,داستانهایی راجع به ,,استارتاپ ها ,,جوانگرایی ,,مدیریت ریسک ,, را مطرح میکنند و حسابی جارمیزنند!!!؟اما درصحنه عمل بجای حمایت واقعی از بیمه گذاران’واحدهای صدور در پی کارسازی کلوزهای محدود کننده و واحد های خسارت در صدد استناد به همین کلوزهاونپرداختن خسارتها هستند تا انشاالله مفاد ایین نامه ۸۱رعایت شده باشد!؟و عوامل شرکت های بیمه همگی خرسنداز این نوع بیمه گری باشند!!!!!
البته پیداست با این روند و این انشای از پیش نوشته شده و این نوع مکتب فکری غالب شده دربازار بیمه,نیاز به تصویب آیین نامه ۷۱رعایت حقوق بیمه گذاران هم لازم میشود!!!؟؟؟
با اینوصف اکنون چه فرآیند جالبی درست شده است !!!؟؟؟
نتیجه این فرهنگ شغلی در برخی از شرکت های بیمه ,ایجاد سیکل معیوبی است که بیمه گذاران به شرکت های بیمه مراجعه-سپس اعتماد خود به شرکت های بیمه از دست میدهند و برای احقاق حقوق به مقام ناظر میتوانند شکایت کنند و الی آخر…., نتیجه چنین روش و چنین نگرشی اینست که بازاربیمه به رکود چند ساله کشیده میشود واین سیکل معیوب, جز عقب ماندگی صنعت بیمه نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت!!!
برخی ها دربازاربیمه,متاسفانه بجای ارتباط مستمربا مردم و توجیه آنها نسبت به خطرات پنهان درکمین و طراحی بیمه نامه های مطلوب و آموزش بیمه گری واقعی و از بین بردن عوامل ,,سو نیت ,,در بازار بیمه , بازی با کلمات و درج کلوزهای محدود کننده و پاشنه آشیل ساختن در قرارداد های بیمه به زیان خریداران بیمه نامه ها را برای نپرداختن خسارتهابراه انداخته اندکه نتایج تاسف باراین رفتارها به جزاز بین رفتن اعتماد عمومی به بازاربیمه نخواهد بود(باصطلاح آقا زبل ها سکان بازار بیمه را بدست گرفته اند.!!!)
به این بزرگ اساتید علم بیمه گری سنتی عرض میشود:مدیریت موفق پرتفوی های بیمه ای ،از درون اتاق های شیک دفاتر ستادی شرکت های بیمه و از درون سیکل خسته کننده جلسات تکراری و شعارهای بی محتوا حاصل نمیشود.موفقیت بازار بیمه به درجه نزدیکی و ارتقا سطح دانش و اطلاعات صنعت بیمه با شناسایی و ارزیابی و نحوه برخورد علمی با ریسک های بالقوه موجود و پاسخگویی مناسب به این مخاطرات همزمان با افزایش سطح اعتماد -باورو اطلاعات خریداران بیمه نامه ها با فلسفه بیمه گری و ماموریت صنعت بیمه در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار محقق خواهد شد.
به غیر از این,تکرار داستانهای قدیمی است که گویندگان آن هم متاسفانه تکراری هستند!!!اما سعی دارند با روکش های شیک القا کنند که نو گرا هستند!!!

پایگاه جامع اطلاعات بیمه(اینشورنس اینفو)
0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *