حد نصاب های جدید ماده ۶ آیین نامه ۷۶ و تاثیر آن بر روی صنعت بیمه و بیمه گذاران بزرگ

مدت زمان مطالعه : ۲ دقیقه

در مورخ ۹۶.۸.۸ بیمه مرکزی میزان سرمایه مورد نیاز جهت اخذ مجوز نرخ و شرایط بیمه گران را افزایش داد.

در مورخ ۹۶.۸.۸ بیمه مرکزی میزان سرمایه مورد نیاز جهت اخذ مجوز نرخ و شرایط بیمه گران را افزایش داد.سرمایه های جدید به تفکیک هر رشته بیمه ای به شرح ذیل است:
آتشسوزی،مهندسی و انرژی: تعهدات بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان  
کشتی : تعهدات بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هر کشتی و ۸۰۰ میلیارد تومان برای هر ناوگان
هواپیما :تعهدات بیش از ۲۵ میلیارد تومان هر هواپیما و ۷۵ میلیارد تومان برای هر ناوگان هوایی
باربری :سرمایه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان  در هرحمل
این افزایش تعهدات ماده ۶ آیین نامه ۷۶ تغییراتی مثبت و منفی را در بازار اکانت ها ومشتریان بزرگ صنعت بیمه به وجود خواهد آورد در ذیل برخی از این تغییرات، پیش بینی شده است  :

۱-سرعت نرخ دهی بیمه گران در مناقصات بزرگ( کمتر از تعهدات)بیشتر خواهد شد.نرخ گیری از بیمه مرکزی فرآیندی زمانبر است و در برخی موارد  منجر به تمدید زمان مناقصه می شود.با شرایط جدید،دامنه مگا ریسک هایی که نیاز به مجوز بیمه مرکزی دارند محدودتر خواهد شد.
۲- در اکانت های بزرگ ،بیمه گر سابق با علم به ارایه نرخ و شرایط مشابه رقبا در مناقصه ،از مزیت امکان اعمال تخفیف تمدید و یا تاثیر  NCBو LCB سال قبل ،در دوره جدید استفاده می کرد و بدین ترتیب مشتریان بزرگ در دست بیمه گران سنتی قبلی برای چندین دوره باقی می ماند.با این تغییرات ارائه نرخ های رقابتی از سوی شرکت های بیمه کوچکتر مقدور می شود و مشتریانی که فقط به دنبال حق بیمه کمتر هستند تجربه همکاری با بیمه گر جدید را خواهند داشت.
۳-از آنجا که قیمت هر مناقصه برای همه شرکت کنندگان پیش از این به صورت یکسان از سوی بیمه مرکزی اعلام می شد وجود بروکر و یا شبکه فروش در این قسمت بازار با هدف تحقیقات بازار ویا کسب اطلاعات تکمیلی سنوات قبل وسال جاری توجیه نداشت، اما با امکان نرخ دهی مستقل، نقش واسطه گران در این بازار پر رنگ می شود.
۴-مشتریان بزرگی که سرمایه های کمتر از ارقام جدید دارند تا کنون شاهد پیشنهاد قیمت یکسان و بسیار شبیه به هم بیمه گران بودند واز این به بعد همانند بازار خرد و متوسط تجربه نرخ شکنی واختلاف قیمت زیاد بیش از تلرانس مجاز از سوی موسسات بیمه شرکت کننده را خواهند داشت و این موضوع می تواند به تجدید مناقصات منجر شود.
۵-در رشته انرژی اکثر سرمایه های اکانت ها بالای ۱۰۰۰ میلیارد است و این تغییر کمتر احساس می شود، اما کمی باعث تضعیف کنسرسیوم انرژی( ۸ شرکت بیمه ) می شود. شرکت های غیر عضو در بازارایجاد شده بدون نیاز به مجوز بیمه مرکزی به نرخ شکنی خواهند پرداخت و حدود ۱۰ درصد از اکانت های نفتی زیر این سرمایه و یا با قابلیت تفکیک ریسک و صدور بیمه های کوچکتر و شکستن سرمایه، تهدید برای کنسرسیوم خواهد بود.
۶-با توجه به آزاد سازی نرخ ها در این بخش بازار امکان ارایه نرخ های های غیر فنی مقدور می شود و چالش جدیدبیمه گران عدم قبولی سهم اتکائی اجباری بیمه مرکزی بر روی این بیمه نامه های بی کیفیت می باشد.

۷-با توجه به بند ۶ بیمه گرانی که ریسکی را با نرخ غیر فنی پذیرفته اند به دنبال پوشش اتکائی و خروج ریسک مازاد بیش از حد سهم نگهداری هستند و به رایزنی با بیمه گر های محدودی که مجوز پذیرش قبولی اتکائی دارند خواهند پرداخت و از آنجا که سوابق قبلی این ریسک ها دربیمه هایی با مجوز  قبولی اتکائی موجود است و مجدد بحث اتکائی اجباری ریسک پذیرفته پیش می آید، بعید است این ریسک ها با نرخ های نازلتر پذیرفته شود.
۸-با توجه به بند ۶ و ۷ توسعه همکاری های در قالب Co-insurance بین بیمه گران کوچک و سهم بازار کم داخلی و یا انتقال به بیمه گران خارجی درجه ۲ توسعه می یابد.با توجه به زمانبر بودن ترجمه اسلیپ ها و پاسخگویی و هماهنگی با شرکت های داخلی و خارجی عملا شرکت بیمه تعهدی را پذیرفته است که در حد آن شرکت نیست و در صورتی که در مدت زمان بین صدور تا فروش  ریسک مازاد، خسارت بزرگی وقوع پیدا کند عملا شرکت مذکور  به یکباره با چالش جدی روبرو خواهد شد.

در پایان با توجه به موارد تشریح شده در بالا و مرور رفتاری بیمه ها در آزادی نرخ های در بخش بازارخرد و متوسط ،انتظار میرود شدت و عمق تبعات نرخ دهی بد در بازار مشتریان بزرگ مد نظر گرفته شود تا از پیدایش ریسک های پذیرفته شده سرگردان ( که به صندوق بدون کارمزد انتقال می یابد) و یا پدیده قمار بر روی ریسک ( علاوه بر ریسک پذیرش شده، ریسک نگهداری ریسک در شرکت اضافه می شود و شرکت بیمه وارد قمار نگهداری ریسک بزرگ تر از توان نگهداری خواهند شد ) جلوگیری شود.
بر این اساس به بیمه گذاران بزرگ نیز  توصیه می شود که مناقصات را محدود و از روی لیست کوتاه برگزار کنند و یا به صورت دو مرحله ای و درج ارزیابی کیفی در اسناد مناقصه و تعیین حد نصاب امتیاز  جهت بازگشایی پاکات قیمت برگزار شود، تا بیمه گران علاوه برحق اعلامی بر اساس شاخص های ارزیابی مانند توانگری مالی ،سرمایه ثبتی ،سهم نگهداری هر ریسک ، ارایه قبولی اتکایی خارجی و داخلی ،رزومه داشتن ریسک مشابه نیز مقایسه و ارزیابی  شوند.

منبع : ریسک نیوز

پایگاه جامع اطلاعات بیمه(اینشورنس اینفو)




0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید?
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *